http://kianvoltage.ir/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

آشنایی با نیروگاه های هسته ای

 

انرژی هسته ای مرز میان بزرگ ترین امید بشر و وحشت برانگیزترین خیال از آینده است. از یک سو، انرژی اتمی، مقادیر فراوانی از انرژی پاک را در اختیار انسان ها قرار می دهد و انسان را از وابستگی به سوخت فسیلی می رهاند و از سوی دیگر، می تواند فاجعه بار باشد . وقایع چرنوبیل و فوکوشیما هیچگاه از ذهن بشر پاک نخواهد شد. اما درون یک نیروگاه انرژی هسته ای چه رخ می دهد و چه می شود که انرژی پاک اما وحشتناک به دست ما می رسد؟ از پریز برق شروع می شود، ده ها و شاید صدها کیلومتر سیم کشیده شده و دست آخر به یک ژنراتور عظیم می رسیم، جایی که رآکتور هسته ای قرار دارد و شاید خطرناک ترین دستاورد بشر در آن ناحیه باشد. ژنراتور، توربین و حجم عظیمی از بخار آب که از شکافت هسته ای حاضل شده انرژی را به وجود می آورند اما به طور دقیق اینکه چه انجام می شود تا مسیر طولانی طی شده و انرژی به دست مصرف کننده برسد یک مهندسی عظیم و بزرگ است.... 

  دانلود - Download Link
  حجم: 1.69 MB
  تعداد صفحات: 10
  نوع فایل : PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

Top